SSK Duchcov
 Husova 12
 41901 Duchcov


 předseda : Zdeněk Hlaváček 724983416 
 jednatel : Mgr.Martina Nosová 604650714
 hospodář : Zdeněk Neudert  725279927

 sskduchcov@volny.cz

Kontakt

sskduchcov SSK Duchcov
Husova 12
41901 Duchcov
předseda : Zdeněk Hlaváček 724983416 jednatel : Mgr.Martina Nosová 604650714 hospodář : Zdeněk Neudert 725279927 sskduchcov@volny.cz